ที่ดิน ซื้อที่ดิน ขายที่ดิน ที่ดินเพื่อการเกษตร ที่ดินทำเลดี ที่ดินขายด่วน
ลงประกาศฟรี
ค้นหาที่ดินโครงการใหม่บทความ/ข่าวตัวแทนนายหน้าคู่มือซื้อขาย

ที่ดินภาคกลาง

ลักษณะของพื้นที่ภาคกลางจะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ดังนั้นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคกลาง จึงประกอบอาชีพเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และการทำประมงทั้งน้ำจืดและประมงน้ำเค็ม อีกทั้งอาชีพค้าขายก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนภาคกลางนิยมกันมาก เพราะว่าภาคกลาง จะมีทางคมนาคมที่สะดวกสบายทั้งทางบกและทางน้ำ ทำให้เหมาะแก่การทำการค้าเป็นอย่างยิ่ง

ที่ดินภาคกลาง มีทั้งหมดดังนี้

ที่ดินกรุงเทพมหานคร ที่ดินกำแพงเพชร ที่ดินชัยนาท ที่ดินนครนายก ที่ดินนครปฐม ที่ดินนครสวรรค์ ที่ดินนนทบุรี ที่ดินปทุมธานี ที่ดินพระนครศรีอยุธยา ที่ดินพิจิตร ที่ดินพิษณุโลก ที่ดินลพบุรี ที่ดินสมุทรปราการ ที่ดินสมุทรสงคราม ที่ดินสระบุรี ที่ดินสิงห์บุรี ที่ดินสุพรรณบุรี ที่ดินสุโขทัย ที่ดินอุทัยธานี ที่ดินอ่างทอง ที่ดินเพชรบูรณ์